Người phát triển

Câu nói yêu thích

Người nào tận dụng được internet và công nghệ thì sẽ thành công!

Jack Ma

Album ảnh cá nhân

15181479_206471686464008_8811678335369134883_n
21192884_327036324407543_6323088474453363717_n
41774009_515193722258468_8640749913447071744_n
35882631_447341302377044_2279757237578629120_n